Tłumaczenia

Potrzebujesz tłumaczenia?

Tłumaczenia pisemne

Oferujemy tłumaczenia zwykłe, specjalistyczne a także poświadczone, popularnie zwane przysięgłymi.

1

W pierwszej grupie mieszczą się zazwyczaj różnego rodzaju dokumenty o charakterze handlowym, ekonomicznym, prasowym, humanistycznym itp.

2

W skład tłumaczeń pisemnych specjalistycznych wchodzą zlecenia tłumaczenia dokumentów o dużym stopniu specjalizacji, bogate w specyficzną dla danej dziedziny terminologię. Tego typu teksty wymagają od tłumacza nie tylko ogromnego zaangażowania, żmudnej pracy i wielkiej drobiazgowości, ale także znajomości specyfiki tłumaczonych zagadnień. Nierzadko tłumaczenia muszą wykonywać tłumacze specjalizujący się tylko w danej dziedzinie. Wśród tłumaczeń specjalistycznych wyróżniamy tłumaczenia techniczne, medyczne czy naukowe.

3

Ostatnią grupą stanowią tłumaczenia uwierzytelnione. W ich zakres wchodzą wszelkiego rodzaju dokumenty o charakterze świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, oświadczeń, dokumentów samochodowych czy aktów własności. Tego rodzaju dokumenty najczęściej wymagają poświadczenia pieczęcią tłumacza przysięgłego.

W

przypadku tłumaczeń pisemnych jako jednostki rozliczeniowej najczęściej używa się tak zwaną stronę rozliczeniową. W CT Lingua-Dar stronę rozliczeniową stanowi 1800 znaków ze spacjami. Natomiast w przypadku tłumaczeń przysięgłych jedna strona odpowiada 1125 znakom ze spacjami. Liczba znaków liczona jest z tekstu źródłowego, to znaczy tego, który Państwo przesyłają do nas.

Wykonywane przez nas tłumaczenia można podzielić także ze względu na ich zakres tematyczny:

  • teksty o charakterze prawniczym: (np. akty urodzeń, ślubu etc., korespondencja urzędowa, akty notarialne, umowy prawne, licencje, świadectwa, dyplomy, testamenty, wyroki i orzeczenia sądu itp.),
  • teksty o charakterze technicznym: (np. katalogi części zamiennych, prezentacje, raporty, dokumentacje techniczne maszyn i urządzeń, instrukcje obsługi),
  • teksty o charakterze handlowym: (np. korespondencja handlowa, przepisy celne, dokumenty przewozowe i towarowe, rejestracja działalności gospodarczej, reklamacje, reklama i marketing, zgłoszenia szkód),
  • teksty o charakterze naukowym, popularnonaukowym i artykuły prasowe: (np. publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin, przewodniki turystyczne, doniesienia medialne),
  • strony internetowe i serwisy,
  • pozostałe: (np. korespondencja prywatna, błyskawiczne tłumaczenie e-maili, teksty o tematyce politycznej, historycznej).

Tłumaczenia ustne

Oferujemy także ustne tłumaczenia o charakterze:

  • liaison: (tłumaczenie krótkich wypowiedzi lub pojedynczych zdań, z których nie ma potrzeby sporządzania notatek);
  • tłumaczenia szeptane tzw. un chuchotage: (charakteryzująca się tym, że tłumacz szepcze do ucha siedzącego obok słuchacza, w ten sposób możliwe jest obsłużenie dwóch lub trzech osób równocześnie);
  • tłumaczenia symultaniczne: (tzw. tłumaczenia równoległe, które wykonywane są w kabinie);
  • tłumaczenia konsekutywne: (tłumacz przygotowuje notatki na podstawie tekstu prelegenta, a następnie dokonuje przekładu na język docelowy).

Wykonujemy także korektę posiadanych przez Państwa tekstów w języku obcym oraz tłumaczenia całych serwisów www.