Wsp??praca

Wsp??praca

Ze wzgl?du na nieustanny rozw?j ?Lngua-Dar? z mi?? ch?ci? nawi??emy wsp??prac? z do?wiadczonymi i rzetelnymi t?umaczami wszelkich j?zyk?w i specjalno?ci.

Poszukujemy t?umaczy pisemnych i ustnych (konsekutywnych i symultanicznych). Je?li jeste? zainteresowany do??czeniem do naszego zespo?u uzupe?nij za??czony formularz i wy?lij go na nasz adres e-mail.

Zapraszamy!